Wednesday, January 25, 2012

Sự thật về quan hệ Việt Trung theo quyển 'Looking Back on the Viernam war' .

THƯA QUÝ BẠN ,
TRONG BÀI VIẾT DƯỚI ĐÂY , NGOÀI  PHẦN III  ĐƯỢC DỊCH TỪ QUYỂN LOOKING BACK ON THE VIETNAM WAR  TRANG 106-114 ; CÒN LẠI LÀ Ý KIẾN CỦA TÔI . CÓ MỘT VÀI ĐOẠN , DO KHÔNG QUAN TRỌNG , NÊN TÔI ĐÃ CẮT BỎ ;  VÀ DO CHỤP LẠI TỪ BẢN GỐC QUÁ CŨ NÊN CÓ TRANG KHÔNG ĐC RỎ , MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM . TUY NHIÊN PHẦN III LÀ PHẦN ĐÁNG ĐỌC NHỨT , VÌ NÓ , LẦN ĐẦU TIÊN , ĐÃ CHO TA THẤY SỰ CAN THIỆP VỀ CHÍNH TRỊ  VÀ VIỆN TRỢ Ồ ẠT VỀ QUÂN SỰ , KINH TẾ , XÃ HỘI , V.V... CỦA TRUNG QUỐC TRONG THẬP NIÊN 1960 NHẰM  GIÚP ĐỞ MIỀN BẮC VN ĐÁNH MỸ CỦNG NHƯ PHÁT ĐỘNG CHIẾN TRANH 'GIẢI PHÓNG' MIỀN NAM .- TRẦN ANH TÚ .

- - - -
No comments:

Post a Comment