Thursday, January 12, 2012

Hà Minh - Biện pháp cuối cùng 
nguồn :  http://danluan.org/node/11279

<div class="boxright220"><img
src="http://danluan.org/files/u1/sub02/Thomas-Jefferson.jpg" /><div
class="textholder">Thomas Jefferson</div></div>
Gia đình Biên Toại, Mười Chức và gia đình Đoàn Văn Vươn,
Đoàn Văn Quý có thể chưa từng biết đến Thomas Jefferson,
nhưng những hành động của họ đã được chính ông này cổ
xúy từ trước đó hơn một và hai thế kỷ (khoảng 1775 đến
1800). Hành động tự vệ và phản kháng bắt buộc khi bị thế
lực cường bạo dồn đến chân tường. Vậy Thomas Jefferson là
ai?
Thomas Jefferson là Tổng thống thứ ba của Hợp Chủng Quốc Hoa
Kỳ vị Cha Già Dân Tộc (Founding Father) của nước Mỹ, người
mà vị Cha Già Dân Tộc của Viêt Nam là ông Hồ Chí Minh đã
từng trích dẫn trong Tuyên Ngôn Độc Lập 1945 của Việt Nam
Dân Chủ Cộng Hòa: "<em>Mọi người sinh ra đều bình đẳng,
Tạo hóa đã cho họ quyền sống, quyền tự do và quyền mưu
cầu hạnh phúc</em>".
Thomas Jefferson, người đại diện phong trào Ái quốc (Patriot)
của Mỹ đứng lên đấu tranh cho nền độc lập của quốc gia
này thoát ra khỏi quy chế thuộc địa của Anh quốc. Ông
được dân Mỹ biết đến như những Cha Già Lập Quốc (Founding
Father) của Mỹ vì ông chủ trương mỗi cá nhân phải có dũng
khí đấu tranh chống lại một thể chể cường bạo, để xây
dựng một thể chế bình đẳng tôn trọng dân quyền. Chính vì
thế Hiến Pháp Hoa Kỳ không cấm người dân sở hữu vũ khí.
Thomas Jefferson, vị Tổng thống khả kính và Cha Già dân tộc
của nước Mỹ đã tuyên bố: "<em>Không có người tự do nào
bị cấm sử dụng vũ khí. Lý do mạnh nhất cho việc bảo lưu
quyền giữ và mang vũ khí là, như một biện pháp cuối cùng,
để tự bảo vệ họ chống lại thế lực cường bạo (tyranny)
trong chính quyền</em>".
Phân tích câu nói trên đây của T. Jefferson: ta  thấy, nuớc
Mỹ hay Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, được tạo dựng trên nền
tảng bình đẳng quyền lực  nhà nước và quyền tự do cá
nhân. Vì nước Mỹ từ thủa hồng hoang đi lập quốc, là  sự
chinh phục những miền đất mới những mỏ quặng, những đồn
điền. Để có được bộ luật công bằng, nền tảng xây
dựng phải trên cơ sở bình đẳng, không có chuyện chính
quyền luôn luôn đúng.
Những chính quyền độc đoán luôn luôn bắt người dân hiểu
một  cách sai lệch rằng chính quyền luôn luôn đúng, chống
lại chính quyền luôn luôn sai. Thực ra mọi công dân trong xã
hội đều phải thương tôn pháp luật, kể cả Chính quyền là
lực lượng  thừa hành và thực thi Pháp luật, hơn ai hết
phải thượng tôn Pháp luật.
Những người nông dân Hoa Kỳ hay Việt Nam, đem tính mạng và
tài sản đi khai hoang vỡ hóa, chinh phục thiên nhiên, như gia
đình Đoàn Văn Vương hay gia đình Tám Luông (trong vụ án đồng
Nọc Nạn) tài sản của họ không thể bị tước đoạt một
cách bất công, kể cả chính quyền vì tư lợi, vào hùa với
những thế lực đen tối đưa ra hành động cưỡng đoạt tài
sản do mồ hôi máu và nước mắt của họ tạo thành. Như
chúng ta đã thấy, có thể gia đình Biên Toại (vụ Nọc Nạn
1928), gia đình anh Vươn (2011) trên dải đất Việt Nam, không
biết tuyên bố bất hủ của Thomas Jefferson về quyền tự vệ
chống lại cường bạo trong chính quyền. Nhưng họ đã hành
xử rất đúng nguyên tắc phổ quát của nhân loại: sử dụng
biện pháp cuối cùng (the last resort): dùng vũ khí và sẵn sàng
hy sinh tính mạng của chính họ chống lại sự cưỡng đoạt
sai trái của thế lực cường bạo: vụ án đồng Nọc Nạn: tri
phủ H. và họ hàng của hắn là bà Tr. Là thế lực cường
bạo (tyranny) trong chính quyền. Vụ Đoàn Văn Vươn: có rất
nhiều biểu hiện sai trái của anh em quan huyện quan xã Hiền
Liêm, nếu những quyết định thu hồi đất là sai trái thì
việc dùng vũ lực cưỡng đoạt là biểu hiện cường bạo. Và
sự phản kháng mở mức độ cao nhất là điều tất yếu như
biện pháp cuối cùng. Một Chính quyền đúng đắn cần phải
nhìn thấy sự sai trái và bản chất xung đột để đi đến
quyết định cuối cùng công bằng hợp lòng dân.
Hà Minh
______________________
"<em>No free man shall ever be debarred the use of arms. The strongest reason
for the people to retain the right to keep and bear arms is, as a last
resort, to protect themselves against tyranny in government</em>"
-- Thomas Jefferson, 1 Thomas Jefferson Papers, 334


***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11279), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh.

No comments:

Post a Comment