Thursday, January 12, 2012

TẠI SAO CÓ VỤ TIÊN LẢNG : CHỈ VÌ  NGUYÊN TẮC SAU ĐÂY KHÔNG ĐƯỢC TÔN TRỌNG .

THƯA CÁC BẠN ,
      SỞ DỈ CÁC NƯỚC DÂN CHỦ TÂY PHƯƠNG , GẦN NHƯ KHÓ XẢY RA NẠN ĐỘC TÀI VÀ RẤT ÍT THAM NHŨNG VÌ HỌ ÁP DỤNG NGHIÊM NGẶT  NGUYÊN TẮC " MỌI NGƯỜI ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT " HAY " KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN PHÁP LUẬT" . ÔNG TỔNG THỐNG LẢNH LƯƠNG VÀ LỢI TỨC CÓ ĐƯỢC HÀNG NĂM ĐỀU PHẢI CÔNG KHAI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT , CỦNG CHỊU NHỬNG MỨC THUẾ NHƯ MỘT NGƯỜI DÂN THƯỜNG . 
       BÀ ANGELA MARKEL , THỦ TƯỚNG ĐỨC , MỘT TRONG NHỬNG CƯỜNG QUỐC HÀNG ĐẦU CỦA THẾ GIỚI  , SAU GIỜ LÀM VIỆC , TỰ MÌNH LÁI MỘT XE NHỎ  ĐI CHỢ ,THĂM VIẾNG BẠN BÈ , V.V... BÀ THAN PHIỀN RẤT KHÓ KIẾM CHỔ ĐẬU XE . TÀI SẢN BÀ , THEO TÔI NGHỈ , CÓ LẺ KHÔNG BẰNG MỘT GÓC SO VỚI MỘT ÔNG CHỦ TỊCH HUYỆN Ở VIỆT NAM ; TÔI KHÔNG NÓI  QUÁ ĐÂU , CÁC BẠN THỪA BIẾT ĐIỀU NÀY . Ở VN , DO QUÁ NHIỀU SƠ HỞ VỀ LUẬT PHÁP VÀ DO LUẬT PHÁP KHÔNG NGHIÊM MINH NÊN THAM NHŨNG ĐẦY RẨY , ĐẾN NỔI  MỘT ÔNG PHÓ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CẤP TỈNH  MÀ THUA CỜ MỔI VÁN LÀ NĂM TỈ ĐỒNG  (BẰNG 238.000 USD) (TÔI DỰA VÀO GOOGLE , KHÔNG BIẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG ?) ; HIỆN ÔNG CÒN NỢ ĐỐI THỦ 22 TỈ !!!
       Ở NƯỚC TA , THAM NHỬNG GẦN NHƯ LÀ MỘT TRUYỀN THỐNG TRONG MỌI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  , TRONG MỌI NGHÀNH NGHỀ . CẤP NHỎ THÌ THAM NHŨNG VỚI LÝ DO NHƯ MỨC LƯƠNG KHÔNG ĐỦ SỐNG VÌ GẦN NHƯ  LÀ Ở VN KHÔNG AI  SỐNG MÀ CHỈ DỰA VÀO ĐỒNG LƯƠNG . THÀNH RA CÔ GIÁO THÌ  DẠY THÊM TẠI NHÀ , KHIẾN HS Ở NƯỚC TA ĐI HỌC TUẦN LỂ LUÔN 7 NGÀY . CÁN BỘ CẤP NHỎ THÌ LÀM KHÓ  DÂN ĐỂ DÂN PHẢI HỐI LỘ CHO NHANH VIỆC . VÀO BV THÌ PHẢI HỐI LỘ CHO Y TÁ VÀ BS ĐỂ ĐƯỢC NHẬP VIỆN VÀ CHỬA TRỊ ĐÀNG HOÀNG . NẾU KỂ RA , NHỬNG  THAM NHỦNG CỦA CẤP NHỎ THÌ 10 TRANG GIẤY CỦNG KHÔNG HẾT .
       THẾ CÁN BỘ CẤP CAO THÌ THAM NHŨNG CÁCH NÀO : CÓ  NHIỀU CÁCH ĐỂ KIẾM CHÁC , VƠ VÉT , THỦ LỢI NHƯNG LÀM GIÀU NHANH NHỨT , DỂ NHỨT VẨN LÀ  MUA BÁN ĐẤT ĐAI ; ĐÂY CHÍNH LÀ ĐIỀU GÂY BỨC XÚC CHO MỌI NGƯỜI VÌ  NÓ ĐẢ ĐẬP VỞ NỒI CƠM CỦA NHIỀU NGƯỜI DÂN . TỪ NGÀY CÓ SỰ ĐÔ THỊ HÓA , CÔNG NGHIỆP HÓA Ồ ẠT TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG , RẤT NHIỀU QUAN ĐỊA PHƯƠNG ĐẢ LÀM GIÀU KHỦNG KHIẾP . BÁO CHÍ CHO BIẾT CÓ NƠI HỌ MUA LẠI ĐẤT CỦA NÔNG DÂN CHỈ VỚI GIÁ 60.000 ĐỐNG/M2 VÀ BÁN LẠI CHO NHÀ ĐẦU TƯ VỚI GIÁ SÁU TRIỆU/M2 ; VỚI CHÊNH LỆCH KHỦNG KHIẾP NHƯ VẬY NÊN CÁC QUAN CHỨC QUẢN LÝ  VỀ ĐẤT ĐAI ĐẢ LÀM GIÀU KINH KHỦNG . VÀ NGƯỜI DÂN , KHÔNG THỂ SỐNG ĐƯỢC VỚI GIÁ ĐẾN BÙ ĐẢ PHẢI CHỐNG ĐỐI , XÔ XÁT , THẬM CHÍ LÀ NỔ SÚNG VÀO LỰC LƯỢNG CƯỞNG CHẾ NHƯ VỤ TIÊN LẢNG , HẢI PHÒNG MỚI ĐÂY . 
     NẾU " MỌI NGƯỜI ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT" , THÌ TẠI SAO ÔNG CHỦ TỊCH HUYỆN TIÊN LẢNG VỚI VỢ ĐẸP CON NGOAN ĐƯỢC QUYỀN SỞ HỬU NHÀ CỬA , CƠ NGƠI , V.V... THÌ ANH NÔNG DÂN ĐOÀN VĂN VƯƠN , TỪNG ĐƯỢC BÁO CHÍ BIỂU DƯƠNG NHƯ ANH HÙNG LAO ĐỘNG , LẠI KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỞ HỬU NHỬNG GÌ MÀ CẢ GIA ĐÌNH ÔNG ĐẢ BỎ RA TRONG TỪNG ẤY NĂM TRỜI VỚI BAO NHIÊU CÔNG SỨC , CỦA CẢI , V.V... KỂ CẢ ĐỨA CON GÁI 9 TUỔI BỊ CHẾT ĐUỐI TẠI VÙNG ĐẤT MÀ "THANH NIÊN XUNG PHONG CỦNG KHÔNG DÁM VÀO KHAI THÁC" (THEO LỜI KỂ CỦA MỘT NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG) . 
      THÀNH RA , VỤ NỔ SÚNG Ở TIÊN LẢNG , CHỈ LÀ HỆ LỤY CỦA MỘT XẢ HỘI MÀ  NGUYÊN TẮC "MỌI NGƯỜI ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT " HAY " KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN PHÁP LUẬT" KHÔNG  ĐƯỢC TÔN TRỌNG .

No comments:

Post a Comment