Thursday, April 4, 2024

 1. Bạn thấy nhiều sâu

Nếu giấc mở của bạn khá rõ ràng (pretty straightforward) và bạn chỉ thấy nhiều sâu, có nghĩa là bạn phải giải quyết những lo âu mà bạn đang có hiện thời. Có lẽ bạn đang coi thường một số những vấn đề nhỏ, nhưng nếu bạn ko giải quyết chúng, chúng sẽ trở nên những vấn đề lớn.

Thay vì ko giải quyết những vấn đề nhỏ này, hãy chắc chắn rằng bạn tìm một cách để giải quyết những vấn đề nhỏ này từng cái một. Một khi bạn đã giải quyết xong, bạn có thể bắt đầu giải quyết những vấn đề lớn hơn. Bằng cách này, bạn sẽ ko phải quá lo âu vì nhiều vấn đề mà bạn đối mặt.

2. Thấy nhiều sâu xanh

Đây là một điềm xấu (bad omen) cho bất cứ ai. Có những giấc mơ như vậy nhứt định (definitely) có thể mang nhiều đau khổ cho bạn bởi vì ai đó sẽ làm bạn thất vọng bạn trong tương lai. Điều này sẽ rất rắc rối vì người liên quan đến rắc rối này rất gần với bạn. 

Sâu xanh cũng có thể có nghĩa bạn sẽ phải có một khó khăn về tài chánh. Nếu bạn có bất cứ giao dịch (dealing) nào về tài chánh, bạn phải cẩn thận (look out) về điều này bởi vì nó là một cảnh báo rằng những thất thoát về tài chánh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

No comments:

Post a Comment