Wednesday, January 31, 2024

 TÁC ĐỘNG CỦA BẠO HÀNH NGÔN NGỮ.

Bạo hành này có thể tác động mọi khía cạnh của đời sống, từ học hành đến quan hệ vợ chồng và việc làm. Cũng như bất cứ hình thức của bạo hành hay bắt nạt, bạo hành ngôn ngữ có những hậu quả ngắn- và dài-hạn, bao gồm:

- Lo âu

- Thay đổi tính tình

- Stress mạn tính

- Lòng tự trọng (self-esteem) suy giảm

- Cảm giác xấu hổ, phạm tội, và thất vọng

- Rối loạn về stress hậu chấn thương (PTSD)

- Sống cô lập hay xa lánh xã hội.

- Xử dụng ma túy

No comments:

Post a Comment