Sunday, February 19, 2023

 Vào gần cuối thế kỷ 20, có một làng quê ở phương nam mọi người sống rất hạnh phúc hòa thuận, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; quanh các nhà là vườn cây ăn trái xum xuê và một số cây gỗ quí lâu năm. Bổng một bọn cướp từ phương bắc xuất hiện, chúng giam trưởng làng và giết những ai chống cự, bắt làm nô lệ những người còn lại. Với quan điểm ko muốn thấy những gì thuộc quá khứ của ngôi làng, chúng bắt đầu đập bỏ những ngôi nhà tiêu biểu của làng này, nhổ bỏ những cây nhỏ, kể cả cây cảnh, và ném ra sân -- đám cây này phơi nắng phơi sương và thời gian ngắn sau đó làm mồi cho mối mọt. Chúng còn chặt bỏ những cây lớn, kể cả gỗ quý, và đem bán cho con buôn. 

Sau đó một bọn con buôn khác, cũng đến từ phương bắc, trước đây từng quen biết với bọn này, đã đầu tư mua đất ở làng này để xây dựng và kinh doanh theo ý muốn. Dù có ý kiến phản đối từ những dân làng cũ, bọn cướp phớt lờ và tìm cách mua thời gian

Vì một lẽ đơn giản, chúng đã NHẬN TIỀN từ bọn con buôn.

No comments:

Post a Comment