Sunday, July 3, 2022

Cuộc đời bà Hoàng Yến qua lăng kính LTS. Thay thế các chữ trong tên bà bằng trị số tương ứng, ta có: 

ĐẶNG = 4153 = 13 = 4

THỊ = 451 = 10 = 1

HOÀNG = 57153 = 21 = 3

YẾN = 155 = 11 = giữ nguyên

Cộng lại: 4 1 3 11 = 19 = rất may mắn. 

Sau đây là ý nghĩa của số này.

Vua của Thiên Đình (The Prince of Heaven)
19 là một trong những số rất may mắn và thuận lợi (favorable). Số này được tượng trưng bởi Mặt Trời, và còn được gọi là Vua của Thiên Đình bởi vì nó chỉ ra sự thắng lợi trên tất cả những thất bại và thất vọng tạm thời (it indicates victory over all temporal failure and disappointment). Số này ban cho người và thực thể (entity) mang số này với tất cả quyền lực của số 10, mà không chịu sự nguy hiểm của lạm dụng vốn có trong số 10. Số này sẽ hứa hẹn hạnh phúc và thành đạt (fulfillment) – là thành công trong mọi việc kinh doanh/mạo hiểm (ventures) cũng như trong cuộc sống cá nhân. Dĩ nhiên, nếu tên của bạn bằng 19, số này phải được xem xét cùng với ngày sanh, có thể là một số không may mắn. Không có gì là hoàn hảo trên đời này, nhưng dù cho con số kia có ảnh hưởng tiêu cực đi nữa, số 19 sẽ giúp mọi việc của bạn trở nên dễ dàng và hóa giải tối đa bất cứ tác động tiêu cực nào - do con số kia mang lại, mà bạn sẽ gặp trên đường đời.Dịch từ sách Linda Goodman's Star Signs trang 257.
ĐỌC THÊM về tiểu sử của bà Yến.

NHẬN XÉT : bà cùng nhóm với bà Ngô Đình Nhu, nhà văn Phan Nhật Nam, đô trưởng Paris Hidalgo, Lý Nhã kỳ, Trịnh văn Quyết, v.v... Một người em họ của tôi, cũng là một đại gia ở VN, cũng có tên bằng 19.


No comments:

Post a Comment