Tuesday, June 28, 2022

 Jennifer tên khai sinh là Phạm Vũ Phượng Hoàng sinh tại Phú NhuậnThành phố Hồ Chí Minh. Năm 1988, cô theo cha mẹ sang Mỹ định cư và sinh sống tại Quận Cam, California.

PHẠM = 8 5 1 4 = 18 = 9

VŨ = 6 6 = 12 = 3

PHƯỢNG = 856753 = 34 = 7

JENNIFER = 15551 = 17 = 8

HOÀNG = 57153 = 21 = 3

No comments:

Post a Comment