Tuesday, March 30, 2021

 Đoàn Nguyên Đức hay Bầu Đức (sinh ngày 6 tháng 12 năm 1962) là doanh nhân, chủ tịch Hoàng Anh - Gia Lai. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.[2]

ĐOÀN = 4715 = 17 = 8

NGUYÊN = 536155 = 25 = 7

ĐỨC = 463 = 13 = 4

Cộng lại: 8 7 4 = 19 = cực kỳ may mắn.

Ý nghĩa của số 19
Vua của Thiên Đình (The Prince of Heaven)
19 là một trong những số rất may mắn và thuận lợi (favorable). Số này được tượng trưng bởi Mặt Trời, và còn được gọi là Vua của Thiên Đình bởi vì nó chỉ ra sự thắng lợi trên tất cả những thất bại và thất vọng (disappointment) tạm thời. Số này ban cho người và thực thể (entity) mang số này với tất cả quyền lực của số 10, mà không chịu sự nguy hiểm của lạm dụng vốn có trong số 10. Số này sẽ hứa hẹn hạnh phúc và thành đạt (fulfillment) – là thành công trong mọi việc kinh doanh/mạo hiểm (venture) cũng như trong cuộc sống cá nhân. Dĩ nhiên, nếu tên của bạn bằng 19, số này phải được xem xét cùng với ngày sanh, có thể là một số không may mắn. Không có gì là hoàn hảo trên đời này, nhưng dù cho con số kia có ảnh hưởng tiêu cực đi nữa, số 19 sẽ giúp mọi việc của bạn trở nên dễ dàng và hóa giải tối đa bất cứ tác động tiêu cực nào - do con số kia mang lại, mà bạn sẽ gặp trên đường đời.

Dịch từ sách Linda Goodman's Star Signs trang 257.
NHẬN XÉT: Như tôi đã viết nhiều lần, người nào sanh ngày 6 rất may mắn, ông này lại có tên bằng 19 cũng rất may mắn. TUY NHIÊN, LTS nói rõ: những ai, dù rất may mắn, nhưng nếu ko biết tu nhân tích đức trong KIẾP NÀY, sẽ ra đời trong kiếp sau dưới một ngày sanh xấu như 18 hay 29, v.v...

No comments:

Post a Comment