Saturday, September 5, 2020

Tài tử Brigitte Bardot đã đem rất nhiều ngoại tệ cho nước Pháp cũng như tạo niềm vui cũng như say mê cho khán giả toàn thế giới - qua những cuốn phim như "Et Dieu créa la femme" * hay "Babette s'en va" . Dù có phơi bày "lá đa" , Bà vẫn còn tốt đẹp GẤP NGÀN LẦN hơn các tên ĐẠO ĐỨC GIẢ như Ba Dũng , Tư Sang , Phú Trọng hay Sinh Hùng vì bà không BÁN NƯỚC , HẠI DÂN như các tên này .
* Khi phim này đc phát hành tại Mỹ năm 1957 , nó đã đẩy ranh giới của thể hiện tình dục trong phim Mỹ , và phần lớn phim đã đc "edit" để phù hợp với tiêu chuẩn về k.duyệt thịnh hành của năm 1957 . (When the film was released in the United States by distributor Kingsley-International Pictures in 1957, it pushed the boundaries of the representation of sexuality in American cinema, and most available prints of the film were heavily edited to conform with the prevailing censorial standards of 1957)

No comments:

Post a Comment