Saturday, September 12, 2020

 Nếu Việt Nam không có "bác" !


Từ ngày có "bác" Hồ,
Hàng hàng triệu thanh niên,
Nghe theo lời "bác" gọi,
Sanh Bắc nhưng tử Nam,
Ngày nay thì mỗi năm,
Hàng trăm người khỏe mạnh,
Vào đồn để "tự tử",
Những ai chưa được "chết",
Vì tay của công an,
Cuộc sống thì quá khổ,
Vì thất nghiệp dài dài,
Làm "cu-li" nước ngoài,
Đảng viên thì tham nhũng,
Chúng tha hồ vơ vét,
Như chết đói lâu ngày,
Chúng không chừa thứ gì,
Chúng lại rất nhẫn tâm,
Như bộ trưởng y tế,
Tên Nguyễn thị Kim Tiến,
Nhập thuốc giả về bán,
Chẳng cần biết thuốc này,
Sẽ làm chết bịnh nhân,
Chúng còn đấu đá nhau,
Vì tranh dành miếng ăn,
. . .
Nếu ko có "bác" Hồ,
Việt Nam sẽ không thua,
Nước nào ở Á Châu,
Cứ xem gương Hàn Quốc,
Hay Trung Hoa Dân Quốc*,
Cũng mũi tẹt da vàng,
Tài nguyên rất thiếu thốn,
Nhưng nhờ có lãnh tụ,
Với tầm nhìn tuyệt vời,
Hết lòng với quốc dân,
Mạnh tay với tham nhũng,
Ra đi để va-li,
Toàn là quần áo cũ **,
(còn tiếp).
* Còn gọi là Cộng Hòa Trung Hoa (Republic of China) hay Đài Loan .
** Tài sản của TT Phác Chính Hi để lại khi chết.
Hình: chụp tại rạp Ciros tại Hà Nội năm 1954 với hình Mao cao nhứt, dưới có hình Malenkov (bí thư thứ 1 ĐCSLX) và HCM.

No comments:

Post a Comment