Monday, August 24, 2020

CÁCH DÙNG LOA TAY HIỆU VAVA MOOV 28 (headset).
Bước 1
Xạc pin đầy đủ và ở vị trí On. Loa tay ko xa iPad hay iPhone quá 3 feet.
Bước 2
Bấm và giữ phím Multi Function (ở giữa) của loa tay (headset) khoảng 3 giây hay lâu hơn cho tới lúc đèn LED bắt đầu chớp. Đèn LED sẽ chớp đỏ và xanh. Giờ loa tay sẵn sàng xử dụng và có thể kết nối với các thiết bị có Bluetooth.
Bước 3
Bật Bluetooth trên iPhone hay iPad của bạn. Nó sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có Bluetooth gần đó. Chọn VAVA MOOV 28 trong danh sách. Nếu hai bên đã nối kết hay cặp đôi thành công (successful pairing), đèn LED trên loa tay sẽ xanh -- trường hợp iPad/iPhone cần mật mã, thử số 0000 hay 8888.
Bước 4
Nếu loa tay và iPad/iPhone trước đây đã nối kết rồi, nay chỉ cần bấm phím ở giữa khoảng 1 giây là đủ.
GHI CHÚ: nếu muốn đưa loa tay về tình trạng lúc xuất xưởng (factory reset), chi cần bấm phím + và - cùng lúc trong vài giây cho tới khi đèn LED chớp hai lần. Loa tay đã cài đặt lại và có thể cặp đôi với một thiết bị mới. Đừng quên gở bỏ VAVA MOOV 28 headphone trên danh sách của Bluetooth trên iPhone/iPad của bạn.
CÁCH DÙNG VAVA MOOV 28
Bật máy: bấm và giữ nút ở giữa khoảng 1 giây.
Tắt máy: bấm và giữ nút ở giữa khoảng 3 giây.
Nghe/tạm ngừng: bấm nút ở giữa 1 lần.
Nghe lớn/nhỏ: bấm nút + hay -
Ý NGHĨA CỦA ĐÈN LED
Đèn tắt: loa tay đã tắt.
Đèn LED màu xanh liên tục: pin đầy, chạy khoảng 8 g.
Đèn LED chớp đỏ: pin sắp hết và phải xạc. Pin phải xạc ít nhứt mỗi 6 tháng.
Đèn LED đỏ liên tục: pin đang xạc, mỗi lần xạc đầy đủ khoảng 2 g.
Đèn LED chớp đỏ và xanh: loa tay đang sắp kết nối với iPhone/iPad.
Đèn LED xanh liên tục: loa tay đang kết nối.

No comments:

Post a Comment