Saturday, January 25, 2020Thú hoang cũng biết trìu mến như người. "Tất cả cuộc đời tôi vì chúng. Tôi ít khi bỏ chúng qua đêm hay đi nghỉ hè", bà Leslie-Ann Rush, một người dạy ngựa. Bà đã nuôi những con kangaroo và vượn cáo, đang trèo, từ lúc chúng ấu thơ .
Đăng lại nhân tin dân Tàu ăn ko chừa thứ gì, dẩn tới đại dịch. 


No comments:

Post a Comment