Saturday, January 25, 2020



Thú hoang cũng biết trìu mến như người. "Tất cả cuộc đời tôi vì chúng. Tôi ít khi bỏ chúng qua đêm hay đi nghỉ hè", bà Leslie-Ann Rush, một người dạy ngựa. Bà đã nuôi những con kangaroo và vượn cáo, đang trèo, từ lúc chúng ấu thơ .
Đăng lại nhân tin dân Tàu ăn ko chừa thứ gì, dẩn tới đại dịch. 


No comments:

Post a Comment