Monday, February 25, 2019

Tháp chuông nhà thờ Fatima Bình Triệu

Tháp chuông này trước 1975 thuộc nhà thờ Fatima Bình Triệu : người CS đã phá nhà thờ để xây ĐH Luật , như hình chụp , nhưng đã không thể phá bỏ gác chuông . 


No comments:

Post a Comment