Sunday, November 4, 2018

Các châm ngôn về đau khổ 
"There is no greater sorrow than to recall a time of happiness in misery" [Dante] (Ko có sự đau khổ nào lớn hơn khi bạn nhớ lại quá khứ hạnh phúc của mình trong lúc đau khổ) : quá đúng .
"Into each life some rain must fall" [Henry Wadsworth] : Trong cuộc đời mỗi ng phải có lúc mưa gió .
"Sorrow makes us wise" [Alfred Tennyson] (Đau khổ khiến chúng ta khôn ngoan) : chưa chắc đúng vì có ng cứ vấp ngả hoài .

No comments:

Post a Comment