Wednesday, May 23, 2018

VNCH là một Người Tốt 
bị mờ mắt vì ngu dốt của 
kẻ khác và đã sai lầm khi tin 
vào kẻ ko đáng tin ; y sống 
trong hạnh phúc , ko phòng
thủ gì trước cọp dữ đang tấn 
công hắn ; y nằm mơ , chỉ 
thức dậy khi thấy nguy hiểm,
nhưng lúc đó quá muộn 

No comments:

Post a Comment