Wednesday, May 23, 2018

LỜI NGUYỀN CỦA LĂNG MỘ HCM 
Hồn ma TT Thiệu nói với hồn ma HCM  : thường người đời chỉ thích dành cái khôn , cái tốt , nhưng tôi thấy bọn đàn em của ông , hiện nay chỉ thích dành cái ngu , cái xấu của thiên hạ về mình .
- HCM : khi xây lăng cho tôi , dù trái với di chúc , Lê Duẫn , Lê Đức Thọ , v.v... đã làm động mồ , động mả tổ tiên hay làm đứt long mạch của Hà Nội nên giờ này bọn chúng chỉ thích "ăn cám xú" cả lũ như vậy ; vì cứ nói hay làm điều gì đều bị cả nước "ném đá" dữ dội . Tôi rất buồn và đau khổ mà không làm gì được
.

No comments:

Post a Comment