Wednesday, May 23, 2018

Nếu có nghiên cứu về tâm linh siêu hình , bạn sẽ thấy HCM , Lê Duẩn , v.v... rất rành về ma thuật (magic) như dùng ngải nói để thu phục , quyến rủ kẻ khác . Nếu ko , làm sao mà biết bao trí thức hai miền Nam Bắc , dù học vấn cao hơn , đã nghe lời họ để vào chiến khu , hy sinh tất cả . Sau đó những người này đã bị thất sủng , tù tội hay thủ tiêu như Dương Bạch mai , Dương Quỳnh Hoa , LS Nguyễn Mạnh Tường , Nguyễn hữu Đang , v.v...

No comments:

Post a Comment