Wednesday, May 23, 2018

Mỹ đã thất bại khi không thể biến miền Bắc VN trở thành thời đại Đồ Đá , nhưng HCM và đàn em đã thành công khi biến cả nước Việt Nam trở thành thời đại Đồ Đểu . 

No comments:

Post a Comment