Wednesday, May 23, 2018

VNCH là một Người Tốt bị mờ mắt vì ngu dốt của kẻ khác ; y không phòng thủ trước con cọp dữ đang bắt đầu tấn công y ; y đang sống trong hạnh phúc , và tin tưởng không có vấn đề gì xảy ra ; y đang nằm mơ , chỉ thức dậy khi nguy hiểm bao quanh hắn , nhưng lúc đó thì quá muộn ; y đã sai lầm khi đặt lòng tin vào  kẻ không đáng tin cậy .

No comments:

Post a Comment