Saturday, March 10, 2018

CHỨNG CHỈ XÁC NHẬN CÔNG DÂN CÓ SỨC KHỎE TỐT VÀ KHÔNG MUỐN TỰ TỬ 
Thời gian qua, đã xảy ra nhiều cái chết tại đồn CA, tôi đề nghị biện pháp sau: ở mọi tỉnh thành nên khuyến khích mọi công dân nên có CHỨNG CHỈ xác nhận đầy đủ sức khỏe và không muốn tự tử.
Chứng chỉ (CC) được BS tổng quát và tâm thần cấp sau khi khám miễn phí và được thị thực miễn phí bởi địa phương (CP sẽ đài thọ các chi phí này); cứ 6 tháng phải tái khám để gia hạn CC, cũng miễn phí. Nếu người nào được CA mời về đồn mà không có CC này hay có CC nhưng quá hạn thì CA sẽ đưa họ sang BV để khám bịnh trước khi làm việc với họ. Nghĩa là CA chỉ đưa về đồn những người có CC hợp lệ.
Nếu CP Việt Nam áp dụng việc này thì CA sẽ bớt rất nhiều tai tiếng do những người buồn chuyện gia đình như vợ bỏ, bồ đá, thua cá độ, v.v... hay có tiền sử bịnh, v.v... cứ nhè đồn CA mà "treo cổ, trúng gió, hay TBMN, v.v..." - theo báo cáo của các CA tỉnh hay huyện.

No comments:

Post a Comment