Saturday, March 10, 2018

Chừng nào người dân thấp cổ bé miệng ở Việt Nam đọc được 1 thông cáo như thế này !!!
(Chuyện khoa học giả tưởng , hy vọng sẽ xảy năm 20xx . - Tài)

Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kính gửi nhân dân cả nước ,

Tham chiếu : - Hiến pháp hiện hành.
- Các Điều lịnh về quan hệ giửa Nhân Dân và Công An .

Nhằm mục đích giúp quan hệ giửa Nhân Dân và Công An ngày càng tốt đẹp hơn và trong tinh thần Mọi Người Đều Làm Việc Theo Pháp Luật và Hiến Pháp , bộ Công An và bộ Tư Pháp xin trân trọng thông báo cho nhân dân được rõ : nhân viên các cấp của bộ Công an , gọi tắt là CA , từ nay trở đi , chỉ được phép thực thi những điều sau trong khuôn khổ luật định và Hiến Pháp cho phép :
1/ Chỉ được bắt hay mời nghi phạm về đồn trong trường hợp nghi phạm đang thực hiện tội ác nghiêm trọng (thí dụ như đang cướp có vũ khí hay đánh người gây thương tích nghiêm trọng , v.v...) hay làm điều gì có thể gây nguy hiểm cho nghi phạm hay người khác (nghi phạm uống rượu say *, v.v... ) hay có lịnh truy nã hay có trát tòa (1) . CA khi thi hành nhiệm vụ phải mặc đồng phục ; hay nếu mặc thường phục phải trưng ra huy hiệu của ngành mình cho nghi phạm thấy trước trước khi bắt .
2/ Tài sản hay tư trang có trên người của nghi phạm sẽ được CA thu giữ , có làm biên bản . Nếu sau khi điều tra , được CA thả ra thì sẽ trả lại cho nghi phạm ; nếu nghi phạm bị giử lại tại đồn hay trại tạm giam thì tài sản hay tư trang sẽ nhập kho và sau này giải quyết theo phán quyết của tòa .
* Trong trường hợp này , CA sẽ giữ người say rượu cho tới khi y tỉnh rượu mới thả . Trong lúc y say rượu , nếu y chống đối hay đánh nhau với CA , đập phá tài sản nhà nước hay của công dân khác thì sẽ xử theo luật định bao gồm phạt tiền hay/và đi tù .
3/ Luật pháp cho phép nghi phạm được quyền mời luật sư làm nhân chứng lúc CA hỏi cung nghi phạm : việc hỏi cung của CA sẽ không giá trị nếu không có luật sư của nghi phạm chứng kiến . Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì xảy ra đối với nghi phạm trong thời gian bị giữ tại đồn (vì chúng tôi có sự giúp đở và tư vấn 24/24 của các BS , kể cả BS tâm thần , trực tại BV gần nhứt của đồn) .
4/ Trong vòng 24 giờ sau khi bị tạm giữ , nghi phạm được quyền liên lạc bằng điện thoại với 1 người bạn hay 1 thân nhân về ngày giờ bị bắt và nơi bị tạm giam .
Trong trường hợp đặc biệt , nếu thấy việc cho phép nghi phạm liên lạc với người thân hay 1 người bạn có thể dẫn đến sự trốn tránh (của đồng phạm) hay tẩu tán tài sản mà nghi phạm và đồng phạm đã cướp , thì việc không cho phép này phải có chữ ký và con dấu , thấp nhứt là của trưởng đồn CA hay cấp cao hơn .
5/ Nếu nghi phạm có lợi tức thấp , CA sẽ cung cấp luật sư miễn phí cho nghi phạm .
6/ Ngoài ra , nếu xét thấy nghi phạm không gây nguy hiểm cho xã hội , tòa án sẽ cho nghi phạm được quyền tại ngoại hầu tra sau khi đóng một số tiền thế chân do tòa ấn định hay do thỏa thuận giửa NP và Tòa .
Kính chào đoàn kết để xây dựng một Xã hội Ngày Càng Dân Chủ Hơn .

Hà Nội ngày 1-1-20XX .
Bộ trưởng bộ Công An và Bộ trưởng Bộ Tư Pháp đồng ký tên .

( đã ký )
=====
Chú thích :
(1) : Qui trình bắt người ở một số nước khi bắt nghi phạm cũng gần giống như thế này (như nước Anh) . Bên Anh đã xảy ra vụ kiện CS vì đã khám nhà có chứa ma túy mà chưa có trát tòa .

No comments:

Post a Comment