Thursday, October 5, 2017

Muốn biết CPU của máy tính chạy 64 hay 32-bit 
Những bước để xác định máy tính của bạn có bộ xử lý 32 hay 64-bit tùy thuộc vào HĐH chạy trên máy tính của bạn . 
I/ Áp dụng trên máy tính (thiết kế để) chạy HĐH Windows . 
Nhấp vào Start và trong Start Screen hay Start Menu gỏ chữ system information và chọn biểu tượng System Information
hay
Vào Start menu chọn All Programs , Accessories , System Tools , System Information , xem hình 1 .


Ở bên phải của System Information , tìm chữ System Type nằm dưới cột Item . Nếu ở cột Value tương ứng có chữ "x86" thì CPU của máy là 32-bit ; nếu có chữ "x64" thì CPU là 64-bit .
NÊN NHỚ : bộ vi xử lý (CPU) 64-bit có thể dùng với HĐH Windows 32 hay 64-bit , trong khi CPU 32-bit chỉ dùng với Windows 32-bit . 


II/ Xác định xem HĐH Windows Vista , 7 . 8 và 10 , mà bạn xài , là 32-bit hay 64-bit .
1/ Nhấn và giử 2 phím Windows và Pause , xem hình 2 .
2/ Tìm chữ System type : sẽ là 64-bit Operating System nếu máy bạn xài HĐH Windows 64-bit ; sẽ là 32-bit Operating System nếu máy bạn xài HĐH Windows 32-bit , xem hình .


III/ Xác định xem Windows XP là 32-bit hay 64-bit .
1/ Nhấp và giử phím Windows Pause hay mở biểu tượng System trong Control Panel .
2/ Trong phần General của cửa sổ System Properties , nếu có chữ Windows XP thì máy bạn chạy Windows XP 32-bit . Nếu có chữ Windows XP Professional x64 Edition , máy chạy Windows XP 64-bit .

(còn tiếp) 
Dịch từ : https://www.computerhope.com/issues/ch001121.htm

No comments:

Post a Comment