Sunday, September 24, 2017

Mô phỏng (simulation) về trận động đất 7.8 nếu xảy ra ở Nam Cali .
Chú thích : ở góc trái dưới là cường độ , đi từ màu trắng (yếu nhứt) tới màu đỏ (mạnh nhứt) ; ở góc trái trên : thời gian tính theo phần ngàn giây .
TP Santa Ana nằm kế Westminster , còn gọi là Little Saigon , thủ đô của người Việt tị nạn trên toàn thế giới .
https://www.youtube.com/watch?v=blTx92TuWHA&feature=share

No comments:

Post a Comment