Tuesday, September 26, 2017

Sắp tới ngày quốc khánh của TC (1/10) , sau đây là con số Hoa kiều hải ngoại : khoảng 40 triệu , phần lớn sống ở các nước đây .
Thông tin do Phân ban Đồng bào Hải ngoại tại Trung hoa Dân quốc (Đài Loan) cung cấp .
Nguồn : http://www.aaari.info/notes/09-04-10Shih.pdf

No comments:

Post a Comment