Tuesday, September 26, 2017

CÔNG NGHỆ SONG DỤNG (DUAL-USE) TẠI TC hay Khi Đồng Tiền Không Có Mùi Hôi . 
TC đã nhập các sản phẩm từ phương Tây để dùng cho mục đích quân sự . Các cty phương Tây , như Pratt Whitney Canada ở Québec cũng biết điều đó nhưng vì "đồng tiền ko có mùi hôi" .


TRỰC THĂNG CHIẾN ĐẤU Z-10 CỦA TC DÙNG ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC SẢN XUẤT BỞI CHI NHÁNH CANADA * CỦA HẢNG MỸ UNITED TECHNOLOGIES , GỌI TẮT LÀ UT . KHI MUA , TC NÓI SẼ GẮN VÀO TRỰC THĂNG DÂN SỰ 12-CHỖ NGỒI , NHƯNG KHI CÁC KỸ SƯ CANADA QUA TC ĐỂ THĂM NHÀ MÁY THÌ ĐÓ LÀ TRỰC THĂNG CHIẾN ĐẤU , CHỈ CÓ 2 CHỖ NGỒI CHO PHI CÔNG VÀ XẠ THỦ ! . HÌNH TRÊN VÀ DƯỚI .
 CÓ TÊN LÀ PRATT WHITNEY CANADA , ĐẶT TẠI TỈNH QUÉBEC CỦA CANADA


ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC PT6C-67 DO CHI NHÁNH CANADA CỦA HẢNG UT . VÌ BÁN ĐỘNG CƠ NÀY MÀ CÔNG TY ĐÃ BỊ CP MỸ PHẠT TIỀN :
http://www.nytimes.com/2012/06/29/business/global/arms-contractor-pleads-guilty-on-china-exports.html?mcubz=1
https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/07/pentagon-contractor-caught-illegally-selling-military-technology-to-china/259469/

TRỰC THĂNG S-70 BLACKHAWK CỦA MỸ ĐƯỢC TC DÙNG ĐỂ CỨU TRỢ NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT NGÀY 12/5/2008 TẠI TỨ XUYÊN VÀ CŨNG CÓ THỂ DÙNG ĐỂ CHỞ XE CỘ CỦA LLĐB ĐỂ TẤN CÔNG ĐÀI LOAN . 

TRỰC THĂNG S-92 SUPER HAWK CỦA MỸ ĐƯỢC TC DÙNG TRONG DÂN SỰ . ĐÂY LÀ MỘT TRONG CÁC TRỰC THĂNG TỐI TÂN VÀ ĐA NĂNG NHẤT THẾ GIỚI 

HAI MÁY BAY BOEING 737 CỦA MỸ , ĐƯỢC TC MUA RẤT NHIỀU , ĐƯỢC DÙNG TRONG CHIẾN TRANH ĐIỆN TỬ NHƯ HÌNH TRÊN . 

MÁY BAY BOEING 737 CỦA MỸ ĐƯỢC TC BIẾN CẢI CHO MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ VÀ CHIẾN TRANH ĐIỆN TỬ . BẠN THẤY CỤC U TRÊN LƯNG VÀ DƯỚI BỤNG CỦA MÁY BAY . 

MÁY BAY BOEING B-747 VÀ MD-11F CỦA MỸ ĐƯỢC TC DÙNG ĐỂ CHUYỂN QUÂN . 

No comments:

Post a Comment