Thursday, July 20, 2017

1/ Men are disturbed not by things , but by the view which they take of them . (Tạm dịch : chúng ta ko bị rối trí vì vụ việc mà rối trí bởi THÁI ĐỘ của chúng ta đối với vụ việc đó) .
2/ It's not what happens to you , but how you react to it that matters . (Tạm dịch : điều gì xảy đến chúng ta ko quan trọng bằng PHẢN ỨNG của chúng ta với điều đó)
-3/ It is not death or pain that is to be dreaded , but the fear of pain or death . (Tạm dịch : cái đáng sợ ko phải là đau khổ hay chết , mà là SỢ đau khổ hay chết) .
Nhận xét : 3 câu trên đều của Epictetus . Câu 1 và 2 ý nghĩa tương tự . Ba câu 1-2-3 đều khó áp dụng và phần lớn chúng ta sẽ khổ nếu áp dụng được lời khuyên này .

No comments:

Post a Comment