Saturday, January 28, 2017


HS Mỹ thuộc lòng quyền của mình ngay lớp 4 :
1. Quyền tự do tín ngưỡng theo cách riêng của mình
2. Quyền tự do ngôn luận và báo chí
3. Quyền than phiền một cách trung thực và công tâm nhất
4. Quyền có sự riêng tư trong nhà mình
5. Quyền sở hữu tài sản cá nhân
6. Quyền sở hữu, giữ và chống lại vũ khí
7. Quyền di chuyển tự do trong nhà và bên ngoài nhà
8. Quyền được hầu tòa – nếu không có tiền bảo lãnh
9. Quyền được xét xử – được cho là vô tội cho tới khi có chứng cứ
10. Quyền tự do bầu cử và bỏ phiếu
11. Quyền được nhận các dịch vụ của chính phủ với tư cách một người bảo hộ và người phân xử
12. Quyền không tuân theo những kiểm soát và những quy định độc đoán của chính phủ
13. Quyền làm việc trong những lĩnh vực và địa điểm mà chúng ta lựa chọn
14. Quyền mặc cả hàng hóa và các dịch vụ ở một chợ tự do
15. Quyền ký hợp đồng liên quan đến vấn đề của chúng ta
16. Quyền kinh doanh, cạnh tranh và thu lợi nhuận
Nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/159266/hoc-sinh-lop-4-o-my-phai-hoc-thuoc-long-nhung-gi-.html 

No comments:

Post a Comment