Tuesday, November 8, 2016

Bạn có thể mất tất cả , nhưng nếu bạn còn giử được danh dự hay uy tín , bạn chưa mất tất cả .
-Tôi phải cám ơn bịnh tật rất nhiều (sic) !! Vì nhờ bịnh tật , ăn uống khó khăn , chỉ nặng 88 lb (pound) , nguy cơ cao về ung thư gan **, v.v... nên lòng tham của tôi đã giảm đáng kể . Và khi lòng tham giảm đi thì đau khổ giảm đi .
- Nếu chịu khó đi chùa hay nhà thờ mà bạn có thể hóa giải mọi nghiệp quả xấu thì thế gian này là thiên đàng .
- Chỉ có kẻ hoang tưởng mới nghĩ rằng phép lạ sẽ xảy ra với mình
- Thành La Mã không thể xây trong một đêm .-- Châm ngôn La Mã .
- Để có một địa vị như hôm nay , ngay từ lúc 14-15 , tôi đã bắt đầu tự học Anh ngữ và KHKT . Và để sống ở nước Mỹ , tôi đã trả 1 giá khá đắc khi phải trải qua gần 6 năm trong đói , lạnh và lao động khổ sai .
- Muốn biết kiếp trước tạo nhân gì , hảy xem kiếp này hưởng quả gì . Muốn biết kiếp sau hưởng quả gì , hảy xem kiếp này tạo nhân gì .-- Kinh Phật .

No comments:

Post a Comment