Monday, August 1, 2016DÂN A PHÚ HẢN GIÚP XE TĂNG ĐỨC KHỎI MẮC LẦY ĐƯỢC THƯỞNG CÔNG . 


DÂN LÀNG DƠ CAO XẺNG DÍNH BÙN VÀ TIỀN NHẬN ĐƯỢC TỪ LÍNH ĐỨC SAU KHI GIÚP 1 THIẾT VẬN XA KHỎI MẮC LẦY . Một chiếc TVX khác bị tấn công cùng lúc bởi một kẻ mang bom tự sát . 5 lính Đức bị thương . Afghan villagers hold up their muddy shovels and the money they received from military policemen of German armed forces Bundeswehr after recovering an armoured personnel carrier (APC) "Dingo" from a muddy road during a mission in Aliabad district near Kunduz, April 29, 2009. A similar APC was attacked at the same time by a suicide bomber on a street nearby. Five German soldiers were injured in the attack.
TRẺ CON QUAN SÁT

No comments:

Post a Comment