Saturday, August 27, 2016

THIÊN ĐÀNG ĐÃ MẤT (phần 2) .
ẢNH ĐÀ LẠT CHỤP ĐẦU THẬP NIÊN 1960 , THỜI TT DIỆM .
H.1 . Trường Grand Lycée . Tôi đã thi đậu vào Petit Lycée , nhưng vì gđ ko chịu nỗi học phí nên ko tiếp tục học . Nếu tôi học ở đây thì có lẻ cuộc đời tôi sẽ ko như ngày hôm nay vì ở đây dạy theo chương trình Pháp , mỗi lớp khoảng trên 10 HS , mỗi ng ngồi 1 bàn 1 ghế , v.v... Nếu tôi học ở đây thì sẽ nội trú . Con nhà giàu và con các ông lớn của Việt , Miên , Lào phần lớn học ở đây . 
Các hình còn lại là con người , danh lam thắng cảnh , và cơ sở kinh doanh ở Đà Lạt .
No comments:

Post a Comment