Saturday, July 9, 2016

Tên của nước Mỹ dựa vào Numerology .

I/     U.  S.   A.
        6 + 3 + 1 = 10 
Như vậy nước Mỹ chịu tác động của số 10 mà ý nghĩa như sau , hơi khó giải đoán vì có tác động giửa tốt và xấu . 
                               Ý  NGHĩA  CỦA SỐ  10
         BÁNH XE ĐỊNH MẠNG (THE WHEEL OF FORTUNE)
Số 10 được tượng trưng bởi Isis và Osiris .  Số  của thăng trầm , tùy theo ước muốn cá nhân . Sự  việc có thể tốt hay xấu , tùy theo hành động đã chọn .  Số 10 có thể kích thích (arousing) những đáp ứng (responses) quá mức trong tình yêu hoặc thù hận – kính trọng hay sợ hải . Không có biên giới rỏ rệt giửa danh dự và tủi nhục . 10 là tượng trưng của Tình yêu và Ánh sáng , có thể tạo ra tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng hoặc hình dung (imagined) .  Hảy tưởng tượng  (image) một điều gì đó và ra lịnh/quyết định (ordain) , nó sẽ thành hiện thực (materialize)  . Quyền lực để bày tỏ những quan niệm có tính sáng tạo  ( creative concepts )  trở thành  thực tế là cố hửu  ( inherent ) , nhưng quyền lực này  phải được dùng với sự khôn ngoan , bởi vì quyền lực  của sự sáng tạo tuyệt đối này cũng chứa đựng quyền lực đối nghịch ( polarity power)  của sự hủy diệt tuyệt đối . Tự làm chủ mình (self-discipline) và lòng thương người vô hạn (infinite compassion) phải đi kèm quyền lực thứ nhứt để tránh thảm kịch của quyền lực thứ hai . Kỷ luật (Discipline)  phải đi trước Thực thi quyền hành (Dominion) . Bất hạnh thay , một số người thuộc nhóm 10 đã không thực hiện được quyền lực đầy tiềm năng này , và kết quả là đã ấp ủ (harbor) những cảm xúc thất vọng khó lay chuyển (deep-seated) , đã  làm cho họ cảm thấy không thỏa mản (unfulfilled)  , và thỉnh thoảng đã  bày tỏa  sự hơi hảnh diện và kiêu căng để che dấu những cảm giác tự ty không cần thiết . 

 II/ U N I T  E D    S T  A T E S     O F    A M E R I C A 
       6 5  1 4  5 4     3  4  1  4 5 3      7 8     1  4  5  2 1 3  1 
            25 = 7              20 = 2       15 = 6          17 = 8
Tổng cộng : 7 + 2 + 6 + 8 = 23 .
Nước Mỹ được số 23 chiếu mạng mà ý nghĩa của số này như sau .                         Số 23 – Ngôi Sao Huy Hoàng của Sư Tử 
                             ( The Royal Star of  the Lion )
Đây là số  may mắn  do hưởng phước  đã tạo từ kiếp trước  ( karmic reward number) (1) .  Số 23 ban cho (bestows), không những chỉ là một hứa hẹn sẽ thành công trong những nổ lực ( endeavors ) thuộc về cá nhân và nghề nghiệp , mà còn bảo đảm có sự giúp đở từ thượng  cấp ( help from superiors)  và sự che chở/bảo vệ từ những người có địa vị cao ( protection from those  in high places) . Đây là một số rất may mắn  , và số này ban phát ( blesses ) dồi dào  hồng ân  (abundant grace) cho người hoặc thực thể ( entity) tượng trưng bởi số này . Số này , cũng nên được xem xét với những số khác ( như ngày sanh hay tên ) để có một sự phân tách toàn diện dựa theo Lý thuyết Số ( full numerological analysis ) ,  điều này có thể đưa đến một kết quả không hoàn toàn may mắn . Nhưng trong nhửng giai đoạn khó khăn , những số khác không có nhiều cơ hội tạo ra (bring about) sự rắc rối nghiêm trọng (serious trouble ) khi có sự hiện diện của Ngôi Sao Huy Hoàng này của Sư Tử . Không số nào có thể thách thức với sức mạnh (strength) của Sư Tử và thắng được nó . / .
( Dịch từ trang 259 của quyển Linda Goodman’s Star  Signs ) .) 
Chú thích :  (1) tỉnh từ Karmic xuất phát từ danh từ  Karma , tiếng Phạn ( sanskrit) có nghỉa là hành động /số mệnh / nghiệp .  Ấn độ giáo và Phật giáo tin  rằng  nghiệp là những hành động/việc làm  của con người trong nhửng kiếp trước  ,  và ( nghiệp này) sẻ quyết định số mạng của con người đó trong nhửng kiếp sống sau này .

No comments:

Post a Comment