Wednesday, May 11, 2016

Vì hoạt động mờ ám , sợ ánh sáng , không thích minh bạch , độc ác , mất tính người , v.v... , qua việc CA mặc thường phục để xông vào cuộc biểu tình "cá và người muốn sống " mới đây để bắt hay đánh đập dã man người biểu tình , CỘNG SẢN đã hiện hình là MA QUỶ : vì họ đã coi thường mọi chuẩn mực của LOÀI NGƯỜI ! 
- Cuộc chiến của dân Việt chống lại bọn ma quỷ này tới hồi ác liệt , vì chúng không dễ dàng để mất quyền lợi của chúng vì "còn đảng còn mình" ! .-- Tài . 
Ngay từ trong tù , tôi đã chọn cho mình biệt danh "Dũng sĩ Diệt Quỷ" (Devil Fighter) ; và nhờ 1 người bạn thêu chữ Devil Fighter lên áo mình . Vì ngay từ thời đó , tôi đã coi bọn Việt Cộng là hiện thân của ma quỷ
Ở Mỹ , Cảnh sát chỉ bắt người * khi đang mặc đồng phục hay có thể mặc thường phục khi bắt người nhưng phải đưa huy hiệu cho dân thấy , nếu không , dân có quyền nổ súng tự vệ . * Đang phạm tội quả tang , hay có trát tòa . 

No comments:

Post a Comment