Wednesday, May 25, 2016

BHUTAN .
Vài hàng về Bhutan : diện tích 38.394 km2 * , dân số 742.737 người (sl 2012) , GDP danh nghĩa là $ 2. 836/đầu người (sl 2015) .
Có chung biên giới với TQ dài 470 km , quân đội 16 ngàn , do Ấn huấn luyện với ngân sách QP là $ 13.7 triệu/năm , không có Không quân .
* Lớn gấp 2,3 lần tỉnh Nghệ An , lớn nhứt của VN (16.490 km2) .

No comments:

Post a Comment