Sunday, April 3, 2016

Một vài con số về chi phí y tế tại Mỹ .
1/Xét nghiệm máu :
Dụng cụ sát trùng , 210 đô ; đưa kim vào tỉnh mạch để lấy máu 98 đô ; xét nghiệm toàn diện các hóa chất trong máu/comprehensive group of blood chemical 1.039 đô ; đo mức creatine kinase (cardiac enzyme) 531 đô ; đo mức vitamin B-12 343 đô ; đo mức lipase/fat enzyme 403 đô ; xét nghiệm hormone kích thích thyroid 594 đô ; phân tích troponin 689 đô ; đếm tế bào máu gồm hồng cầu , bạch cầu , platelet 452 đô .
2/Xét nghiệm nước tiểu 277 đô .
3/Chụp x-quang phổi , 1 tấm , phía trước 666 đô .
4/Đánh giá chức năng nuốt 757 đô .
5/Vô nước biển qua tỉnh mạch , giờ đầu 618 đô , mổi giờ phụ trội 1384 đô .
6/Công chăm sóc tại phòng cấp cứu 2.391 đô .
7/Chụp MRI não 6646 đô .
8/Tiền công của bs giải đoán chụp MRI não , 267 đô ; tiền công của bs giải đoán MRI mạch máu não 217 đô ; tiền công bs giải đoán mạch máu cổ 701 đô .
Trên đây là giá mà BV tính với CP khi thực hiện các việc trên .
B. Tiền công khám bịnh của BS tổng quát (Premier Care Physician)
Lần đầu tiên , thường là 30 ' : 128 đô .
Khám bịnh lần sau , thường 15 ' : 86 đô .
Khám bịnh lần sau , nếu 10 ' : 53 đô .
Trên đây là giá mà BS tư tính với CP . Tôi nghĩ giá của BS công phải thấp hơn vì BS công không tốn tiền thuê phòng mach , thuê nhân viên hay YT . Tùy theo đông hay ít khách , có BS có 3 NV (làm sổ sách) và 2 YT làm việc tại phòng mạch ; có BS chỉ thuê 1 NV , người này đo đo trọng lượng và lấy nhiệt độ của BN .

No comments:

Post a Comment