Monday, March 21, 2016


Tuy nhiên , cô vợ vẫn chưa vừa ý , muốn chia xẻ hai căn nhà khác mà anh chồng đứng tên : một căn cha mẹ anh đang ở và một căn khác anh đang cho thuê .
Theo luật Cali , tài sản có TRƯỚC khi kết hôn thì của ai ng ấy giử . Như vậy chỉ có căn đang cho thuê là tài sản chung .
Nhận xét : Cô vợ quá tham lam . Không biết khi chết (năm nay cô 38 t) , cô có mang theo tài sản này mà tham lam quá độ .
Được biết cô làm cho 1 cty Mỹ , lương khá và đang cặp 1 ông mỹ trắng hơn cô 20 t) . Nếu cô bị thất nghiệp hay ko muốn đi làm thì anh chồng phải cấp dưỡng (alimony) cho cô theo luật định .
Theo luật mỹ , vợ hay chồng , người nào lương cao phải cấp dưỡng cho người kia . (Nữ tài tử Elizabeth Taylor từng phải cấp dưỡng cho anh chồng tài xế xe tải) .

No comments:

Post a Comment