Thursday, March 3, 2016

Tặng những ai đã và đang khổ vì những đam mê ham muốn
- "Ai có 100 tình yêu , sẽ có 100 đau khổ ; ai có 99 tình yêu sẽ có 99 đau khổ ; ai có 10 tình yêu , sẽ có 10 đau khổ ; ai có 1 tình yêu , sẽ có 1 đau khổ ; ai ko có tình yêu , sẽ ko có đau khổ" . 
Theo sách Luân Lý Học của LM Trần bích Lan , thì câu này của Phật ? ; nhưng theo tôi , nên sửa từ tình yêu thành từ đam mê hay ĐM  (passion) và ham muốn hay HM (desir) mới đúng . Vì  thường chúng ta đau khổĐM/HM *** như : cờ bạc , gái gú , hút sách , v.v... Tôi đã khổ rất nhiều vì ĐM/HM , nhưng cũng may cho tôi khi có 1 ĐM - giúp tôi có địa vị như hôm nay , đó là ĐM học hỏi (ngay từ lúc 14-15 t về ngoại ngữ , về KHKT , v.v...) để có được sự quí trọng , thiện cảm của nhiều ng vì họ cần tôi giúp đở về dịch thuật giấy tờ , vi tính , máy tính bảng , ĐTTM , v.v... 
(*** Nhưng cũng có ĐM/HM tích cực như ĐM học hỏi để có địa vị cao trong xã hội , (BS , DS , LS , KS , v.v...)
Như sáng hôm qua , dù thức trắng đêm , mới 8 g sáng 1 ông láng giềng cầu cứu "TV mới mua ko có âm thanh" . Rửa mặt vội vàng , mắt cay xè , tôi sang phòng ông . Chỉ sau vài phút đã thành công . Về nhà , định ngủ tiếp thì bà iPad Air 2 cầu cứu vì "chỉ muốn delete 3 photo mà máy hiện chữ 'delete 63 photos' " . Dù rất mệt mõi , tôi vào mạng nghiên cứu , cũng ko thành công , cuối cùng mới đc . Vì bà này khi chụp ảnh đã chọn chế độ 'burst' nên shutter (máy trập) chụp ảnh liên tục . Sau khi đc bà đồng ý , tôi thử nhấp vào "delete 63 photos" thì hiện ra hai 'option' : 'keep 63 photos' và 'keep selected photos' . Tôi chọn option dưới và iPad đã delete tất cả 63 ảnh trừ 3 ảnh - mà bà đã đánh dấu . Bà cám ơn rối rít .
(Rắc rối bà này gặp thuộc loại khó , vì ít ai bị , kể cả tôi) .

No comments:

Post a Comment