Wednesday, February 3, 2016

BÀ THIỆU KHÁNH THÀNH THƯ VIỆN CỦA TRƯỜNG QUỐC GIA NGHĨA TỬ TẠI NGẢ TƯ BẢY HIỀN , GẦN SÂN BAY TÂN SƠN NHỨT VÀO THÁNG 3/1971 .

Cắt băng khánh thành
Bà Thiệu và phái đoàn đến .
Hình trên và hai hình dưới : với chữ Hán như vầy , tôi nghĩ thư viện này có sự giúp đở của Trung hoa Dân quốc (Republic of China) , nay gọi là Đài Loan . 


No comments:

Post a Comment