Sunday, January 24, 2016


HÀ NỘI : VIỆT MINH CỘNG SẢN TIẾN VÀO TIẾP THU . 
HÌNH TRÊN CÙNG : BỘ ĐỘI VIỆT MINH CS VẨY NÓN CHÀO MỪNG TRƯỚC PHỦ TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG Ở HÀ NỘI . ẢNH DƯỚI : DÂN CHÚNG "HỒ HỞI" CẦM CỜ CS ĐÓN CHÀO BỘ ĐỘI VIỆT MINH TIẾN VÀO HÀ NỘI .

ẢNH TRÊN CÙNG : ĐOÀN QUÂN TIỀN PHƯƠNG CỦA VIỆT MINH CS GỒM CÔNG AN VÀ VIÊN CHỨC HÀNH CHÁNH ĐANG TIẾN VÀO HÀ NỘI . BỐN NGÀY SAU , LỰC LƯỢNG CHÁNH QUY MỚI VÀO . ẢNH DƯỚI TRÁI : CẢNH SÁT TRƯỞNG NGƯỜI PHÁP CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CÁN BỘ CS ĐẾN TIẾP QUẢN . ẢNH DƯỚI PHẢI : KHẨU HIỆU BẰNG TIẾNG PHÁP " RA ĐI LÀ TÌM TỰ DO " . NHIỀU NGƯỜI ĐÃ MUỐN RA ĐI NHƯNG KHÔNG THỂ BỎ NHÀ CỬA VÀ CƠ SỞ LÀM ĂN - ĐÃ CÓ TỪ NHIỀU THẾ HỆ .

ẢNH TRÊN PHẢI : SAU KHI RỜI BỎ VÙNG CHÂU THỔ SÔNG HỒNG , NHỮNG NGƯỜI DÂN TẢN CƯ/EVACUEE GIỜ ĐÂY ĐANG TRÈO LÊN XE LỬA ĐỂ ĐI RA CẢNG HẢI PHÒNG ĐỂ ĐÓN TÀU XUÔI NAM . LÀ NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO NGOAN ĐẠO , HỌ RẤT SỢ CS SẼ ĐÀN ÁP HỌ ẢNH DƯỚI TRÁI : BÍCH CHƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ MALENKOV ĐƯỢC BÀY BÁN KHI BỘ ĐỘI CS TIẾN VÀO THỦ ĐÔ . ẢNH DƯỚI PHẢI :ĐƯỜNG XÁ TRỐNG TRƠN TẠI HÀ NỘI LÀ KẾT QUẢ CỦA LỊNH GIỚI NGHIÊM  KHI QUÂN PHÁP RÚT LUI . SỰ CHUYỂN GIAO HÀ NỘI GIỬA PHÁP VÀ VIỆT MINH CS KHÔNG XẢY RA BIẾN CỐ GÌ .

   TẠI PHI TRƯỜNG GIA LÂM : TRUNG ĐOÀN LÍNH MA-RỐC THỨ 5 , VỚI ĐẠI BÁC 105 LY , ĐANG DIỂN HÀNH LẦN CHÓT TRƯỚC KHI RỜI VIỆT NAM  . TRONG KHI ĐÓ , TƯỚNG COGNY VÀ SALAN ĐẾN CHÀO TIỂN BIỆT LẦN CUỐI CÁC BINH SỈ PHÁP ĐANG YÊN NGHỈ Ở NGHĨA TRANG HÀ NỘI .

TẠI BỘ CHỈ HUY PHÁP Ở HÀ NỘI : CỜ PHÁP HẠ XUỐNG LẦN CUỐI CÙNG .


No comments:

Post a Comment