Wednesday, January 27, 2016

Phụ nữ VN từ nổi tiếng tới dân thường . Các bank Mỹ tại VNCH .

Bà Thiệu tới Đài Bắc , Đài Loan trong cuối tháng 4/75 . Ra đón bà là vợ của Ngoại trưởng Cộng hòa Dân quốc . Ông Thiệu đã đến Đài Loan trước đó mấy ngày . 
Thượng đỉnh Manila 1966 .
Bà Nguyễn cao Kỳ và Nguyễn thị Hậu , thị trưởng Đà Lạt , ảnh dưới .
Cô gái này , hình như là Thanh niên Cộng hòa thời ông Diệm , đang học quân sự 
Nạn nhân chiến cuộc 

Nhân viên sở Mỹ , 1967 .

Ảnh này và hai ảnh dưới là các bank của Mỹ tại Sài Gòn .


No comments:

Post a Comment