Friday, January 22, 2016

Ở CÁC NƯỚC DÂN CHỦ , HỌ ĐÁNH THUẾ CAO * ĐỂ ĐIỀU TIẾT PHÚC LỢI XÃ HỘI .
I/ Bất cứ xã hội dân chủ nào , con người cũng chia làm hai nhóm : nhóm ưu tú và nhóm không ưu tú . Nhóm ưu tú gồm ng có tay nghề cao như BS , DS , LS , KS , v.v... hay người giàu có , họ sống sung sướng vì kiếm nhiều tiền .
II/ Ở các nước độc tài cs thì chia làm hai nhóm :
1/Nhóm có đặc quyền đặc lợi gồm đảng viên , gia đình hay bà con xa gần của họ .
2/Nhóm những người không thuộc thành phần trên : họ cũng có thành phần ưu tú , giống như ở nước dân chủ và những người không ưu tú .
a/Thành phần ưu tú này nhiều khi có lợi tức cao HƠN T.P.U.T. ở các nước dân chủ vì khách hàng của họ phần lớn là đảng viên , thân nhân , họ hàng của ĐV và một số ít người , tuy ko là đảng viên nhưng ăn nên làm ra dưới chế độ CS .
(Từ xưa tới giờ , thành phần có trình độ KHKT hay thợ có tay nghề cao đều được trọng dụng ở mọi chế độ).
b/ Riêng thành phần không ưu tú KHỔ NHỨT . Họ lảnh lương thấp hay khó kiếm việc làm hay thất nghiệp , v.v... Họ ko được BHYT hay sự trợ giúp PHÚC LỢI (welfare) mà thành phần này ở các nước dân chủ được hưởng .
Các nước dân chủ , áp dụng kinh tế thị trường , do biết được những thiếu sót của TBCN nên đã lập LƯỚI AN TOÀN (safety net) như BH xã hội hay BHYT ; bằng cách ĐIỀU TIẾT PHÚC LỢI trong xã hội qua việc đánh thuế người giàu để giúp ng nghèo . Trong khi các nước CS như VN hay TQ ko làm đc điều này ; còn tiếp .

No comments:

Post a Comment