Monday, January 18, 2016

BỎ ĐAO THÀNH BỒ TÁT .
- Phá vở 1 thành kiến còn khó hơn phá vở 1 nguyên tử - Albert Einstein
Một FBer mong Nguyễn Tấn Dũng đắc cử với 'cầu mong y sẽ đem dân chủ tự do cho dân tộc' . Một số FBer khác ko đồng ý : họ cho rằng y ko xứng đáng hay sẽ ko làm điều đó. Nay tôi kể câu chuyện "tướng cướp sám hối dâng tim lên Phật" .
Hồi xưa, có nhà sư tu lâu năm chưa thành chánh quả nên lên đường tìm Phật . Trên đường , nhà sư bị một tướng cướp chặn đường. Nhà sư từ tốn khuyên y rằng mình tứ đại giai không . . . giảng luật nhân quả , luân hồi cho y nghe.
Y ăn năn, buông đao quỳ xuống , xin nhận làm đệ tử. Nhà sư bảo “Con người tu ở con-tim-chân-thực, nếu lòng con đã hối cải thì Phật sẽ biết tới ”
Y nâng đao lên, vạch ngực lấy ra trái tim dâng cho nhà sư và nói “Con làm chuyện ác bao nhiêu năm, nay con ăn năn sám hối, nếu thầy gặp Phật xin cho con gởi trái tim của con cho người.”
Qua một ngày, trái tim bắt đầu nặng mùi .
Qua ngày thứ hai, trái tim thối rữa, mùi hôi nồng nặc, ruồi nhặng bu đầy.
Đến ngày thứ ba, nhà sư mất kiên nhẫn, thầm nghĩ “Tu gì thằng ăn cướp”, rồi tìm bờ lau lách ven sông vứt trái tim.
Trái tim rơi vào trong nước, nước ngấm vào phát ra tiếng ‘bìm bịp, bìm bịp’.
Cuối cùng, sau nhiều năm, nhà sư cũng gặp được đức Phật.
Phật hỏi “Trên đường con đến đây, có ai gởi gì cho ta không?”
Nhà sư ngẫm nghĩ lúc lâu mới nhớ “Thưa đức phật, trên đường đi có tên cướp gởi trái tim dâng cho người, nhưng con nghĩ nó đã thối rữa nên đã ném nó rồi.”
Đức Phật nói “Mặc dù con hành thiện tích đức, công đức cao dày, nhưng chưa ngộ căn nguyên. Nay con về tìm trái tim kia, tìm được sẽ thành chánh quả.”
Nhà sư tỉnh ngộ, bèn quay lại đường cũ, dọc bờ lau lách tìm lại trái tim đã vứt đi.
Một ngày kia, nhà sư chết hóa thành con chim bìm bịp, luồn lách hết bờ lau này qua bờ sậy nọ nơi bến sông, đời đời kiếp kiếp kêu nước lớn nước ròng tìm lại cho được trái tim.

No comments:

Post a Comment