Monday, December 28, 2015

MÁY XAY CẶN BẢ (GARBAGE DISPOSER) TRONG SINK KHÔNG CHẠY .

1/ Trước nhứt tắt điện và di chuyển bánh đà (flywheel) tới lui bằng cách dùng cán chổi (broom handle) đẩy búa/cò (hammer, màu xanh trong hình trên) . Nếu thấy xương cứng hay kim loại vướng vào búa/cò  thì dùng kềm lấy ra . Nên nhớ : không dùng tay đụng vào búa/cò .

2/ Nếu máy xay cặn bả có chỗ mở bằng hex-key (khóa hex)  * ở đáy , bạn hảy dùng hex-key để quay trục máy và bánh đà . Quay theo hai chiều để chắc chắn chúng ko bị kẹt/vướng trước khi lấy vật lạ khỏi máy xay hay dùng máy trở lại . Bạn có thể chỉ dùng hex-key hay phối hợp với cán chổi .
* còn gọi là Allen wrench , xem hình dưới .
3/ Nếu rác hay xương hay muổng/nỉa kim loại đã lấy ra mà máy không chạy , chờ 15 phút cho máy nguội hoàn toàn , rồi bấm nút reset - nếu máy có nút này - nằm bên dưới của máy và thử lại . (Với điều kiện máy đã có điện)  . Sau khi máy chạy , bỏ vào đó vài cục đá nhỏ và cho máy chạy để lấy hết các cặn bả . Chúc bạn thành công . 
Nguồn : dịch từ sách ngoại quốc .

No comments:

Post a Comment