Sunday, December 27, 2015

Hai cô gái , 17 và 14 tuổi , bị bắt bởi lính dù Mỹ tại một trại huấn luyện du kích . Không rỏ nguồn .
Hình này trước đây đăng trên FB của tôi nhưng ko có chú thích . Tạm dịch : Hưởng 1 chuyến thăm viếng không thường xuyên đến Sài Gòn , lính Mỹ từ căn cứ tại Biên Hòa tham quan (take in the sights) từ xe xích-lô đạp . Các tư lịnh QS Mỹ hạn chế sự thăm viếng (access) đến các TP tại Việt Nam trong cố gắng giảm thiểu (minimize) sự va chạm giửa lính Mỹ và dân thường VN . Nguồn : The Eyewitness History of Vietnam War , trang 124 .
Một lính Mỹ thuộc SĐ 1 Không Kỵ rửa chân sang 1 cuộc tuần tiểu 65 dặm Anh phía tây bắc Sài gòn . Nguồn : sđd , trang 124 .No comments:

Post a Comment