Monday, April 27, 2015

NẾU NGƯỜI CSVN NÀO CŨNG NHƯ ÔNG QUẢN GIÁO NÀY THÌ ĐẠI PHƯỚC CHO DÂN MIỀN NAM ! 
(Tựa cũ là : RẤT TIẾC NHỮNG KẺ CHIẾN THẮNG NHƯ ÔNG QUẢN GIÁO NÀY RẤT HIẾM , đã đăng như 1 comment trên FB của Phạm đăng Quỳnh , được 19 Like tính tới hôm nay 27/4/15) .
 
Hồi năm 76-77 , tôi bị giam ở trại tù Long giao , gần Xuân lộc , đã gặp 1 sỉ quan bộ đội làm quản giáo , tướng tá cao lớn , rất NHÂN ĐẠO và có KIẾN THỨC : ông cho các ng trốn trại (khoảng 2-3 ng) đc tắm rửa bằng cách bắt chúng tôi kéo nước giếng cho họ tắm . (Họ cùng trại với tôi từ 1975 và trốn trại , bị bắt tại hàng rào hay sau đó vài ngày , bị nhốt LIÊN TỤC trong thùng CONEX ngày đêm , mỗi ngày có bọn tù tụi tui mở cửa khoảng 15 phút đem thức ăn và thay bô đựng cứt/nước tiểu ; ở trong đó ngày nóng đêm lạnh , thông ra ngoài bởi mấy lổ nhỏ , KHÔNG ĐƯỢC TẮM RỬA , bộ độị đi qua hay ném đá , v.v... Một thứ ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN ! )
Ông còn hỏi tụi tui có quyển dạy Anh ngữ L'Anglais Sans Peine cho ông mượn ; hóa ra ông cũng là ng có học . Rất tiếc , ông chỉ làm 1 thời gian thì bị thay . (Quyển này dạy tiếng Anh cho ng Pháp , chứng tỏ ông cũng biết tiếng pháp) .
Lúc ở trại này tôi thấy 1 ng trốn trại bị căng 4 tay chưn ra bốn góc giửa trời . Vì chỉ gặp anh ta 1 lần (vì trại tù rất lớn) nên ko biết anh ta sống đc bao lâu với cái nắng cháy da và đêm thì lạnh như vậy ! Trại này trước khi là căn cứ của trung đoàn thiết giáp BLACK HORSE của mỹ .
Viết thêm : hình mới chụp lại từ blog ABS để minh họa cho ng trốn trại bị căng tay chưn này .


No comments:

Post a Comment