Monday, April 27, 2015

 AI BIỂU CÁC ANH NGHE LỜI CỘNG SẢN LÀM CHI !
(Bài này tôi đăng như 1 còm trên FB của Phạm đăng Quỳnh , đc 28 Like) 
Khoảng năm 1980-81 , lúc ở phân trại B của trại tù Nam Hà * ở Hà Nam Ninh chúng tôi gặp một CA quản giáo trẻ rất cởi mở . Nhân giờ nghỉ giải lao sau khi đào kinh dẩn nước , chúng tôi vây quanh anh ta và nói : nếu biết nhà nước giam chúng tôi lâu như vầy , chúng tôi đã trốn , ko ra trình diện học tập theo thông cáo "mang theo 10 ngày ăn" !
Anh ta trả lời tỉnh bơ : AI BIỂU CÁC ANH NGHE LỜI CỘNG SẢN LÀM CHI ! (Ý nói , các anh QUÁ NGU HAY NGÂY THƠ nên mới tin theo thông báo của ủy ban quân quản SG gia định . Anh ta đã NÓI ĐÚNG vì từ năm 1945 tới giờ , dân chúng hai miền Nam Bắc đều LIÊN TỤC bị CS lường gạt ) .
* Phân trại B giam từ T/sĩ đến Tr/tá . Phân trại A cách đó vài cây số giam Đại tá , tướng lãnh , công chức cao cấp trong có ô. Nguyễn Xuân Phong , dự hòa đàm Paris . Do gần Hà Nội nên trại A thường đc các phái đoàn quốc tế đến thăm .
Tôi ở trại B này từ trước năm 1979 . Lúc mới ra bắc bằng tàu thủy năm 1977 đến Hải phòng , sau đó chúng tôi đi xe lửa như súc vật, bị dân 2 bên đường ném đá . . . Về trại QĐ ở Hoàng liên sơn , khi đi chặt tre, gỗ, lấy măng , nếu chiều tà còn lang thang ngoài rừng mà gặp trẻ con thì chúng nói , MẤY THẰNG TÙ GIỜ NÀY CHƯA CHỊU VỀ TRẠI (sic) . . . Từ ngày về trại Nam Hà , cuộc sống dễ thở hơn vì CA và dân bên ngoài , qua tiếp xúc với chúng tôi , đã hiểu chúng tôi ko ác ôn như CS đã tuyên truyền từ lâu nay . Do vậy đã dẩn đến câu chuyện trên .

No comments:

Post a Comment