Monday, April 27, 2015

MỌI MƯU TOAN CỨU VNCH ĐỀU BỊ DẬP TẮT NGAY LẬP TỨC .
1/ Năm 73 , BT quốc phòng James SCHLESINGER , sau khi tuyên bố sẽ oanh tạc Bắc Việt ồ ạt nếu HN tấn công VNCH đã bị 1 số TNS phản đối (theo Paris Agreement 1973 trên wiki) . Tôi ko biết số TNS gốc DT lúc đó là bao nhiêu % nhưng sl 2009 là 15/100 , trong khi dân mỹ gốc DT chỉ 2/100 .2/ Theo báo chí mỹ thì vua Á rập Sê út FAISAL là một MINH QUÂN . Rất tiếc ông đã chết BA ngày sau khi nói với KIS (25/3/1975) là sẽ viện trợ KHÔNG ĐIỀU KIỆN cho VNCH để giúp VN tồn tại . (Theo Indecent Interval của Frank Snepp) . Định mệnh nghiệt ngã cho VN khi người ủng hộ VN đều chết hay mất chức (vì nếu Nixon ko từ chức vì Watergate thì hình hình VN sẽ khác đi) .


" KING FAISAL can make for an easy target. Stubborn and zealously anti-Semitic, the Saudi ruler long suspected an unholy ALLIANCE between Zionism and communism. When a Soviet diplomat asked him why he shunned relations with the Soviet Union, Faisal replied tartly: “Go to Moscow and tell them to recognize God, and tomorrow I shall open an embassy in Moscow. . . ”
(Vua Faisal có thể là 1 mục tiêu dễ dàng . Cứng đầu và nhiệt tâm chống Do Thái (anti-Semtic) , vị vua của Á-rập Sê-út từ lâu đã nghi ngờ 1 liên minh ko thần thành giửa chủ nghĩa Zion * và chủ nghĩa CS . Khi 1 nhà ngoại giao LX hỏi tại sao ông tránh xa (shun) LX , vua trả lời 1 cách chua chát (tartly) : " Về Moscow và nói họ nhìn nhận Thượng đế , và ngày mai tôi sẽ mở TĐS tại Moscow . . . "
http://www.economist.com/news/books-and-arts/21570665-he-struck-skilful-balance-between-modernisation-and-conservatism-deeply
* Chủ nghĩa Zionít là 1 phong trào dân tộc chủ nghĩa (nationalist) và chính trị của ng Do Thái và văn hóa DT nhằm hổ trợ cho sự lập lại 1 tổ quốc (homeland) Do thái trong lãnh thổ đc định nghĩa như vùng đất của Israel , cũng còn đc gọi là Palestine , Canaan hay Đất Thánh .
Nói thêm : có 4 từ liên quan tới Do Thái :
a/ Jew : noun , ng DT . Jewish-American : ng mỹ gốc DT ; bà Bella Abzug thuộc đoàn DB mỹ đến VN trước khi sụp đổ , nỗi tiếng vì đã chỉ trích mạnh mẽ VNCH .
b/ Hebrew : noun , ng DT và tiếng DT cổ : modern Hebrew : tiếng DT hiện nay . Mark Zuckerberg ng sáng lập Facebook viết và đọc đc tiếng Hebrew (DT cổ) .
c/ Israel : noun , dân tộc Do thái . Israeli goverment : chính phủ DT . Israeli army : quân đội DT .
d/ Semitic : adj , ngôn ngữ gốc , từ đó phát sinh tiếng DT .


No comments:

Post a Comment