Thursday, April 2, 2015


Một chế độ để 
người dân tự 
mình thực thi 
công lý một 
cách dã man  
sẽ ko xứng 
đáng tồn tại

No comments:

Post a Comment