Saturday, March 28, 2015

KHE SANH : GIẢI TỎA ÁP LỰC CHO CĂN CỨ NÀY NĂM 1968 
Nguồn : báo LIFE .
(đăng ngày 2/2/2011 trên blog cá nhân)  .


t


No comments:

Post a Comment