Saturday, March 28, 2015

SÀI GÒN VÀ KHE SANH TRONG TRẬN MẬU THÂN 1968 , BÁO LIFE FEB 9 1968

Đăng ngày Wednesday, January 12, 2011
LÍNH TQLC MỶ ĐANG QUAN SÁT ĐỊCH QUÂN Ở TRÊN CÁC ĐỐI CHUNG QUANH CĂN CỨ . TÌM CÁCH CỨU VIÊN PHI CÔNG BỊ RƠI VÌ ĐẠN CỦA ĐỊCH . MỤC SƯ TIẾN HÀNH THÁNH LỂ CHÚA NHỰT .


No comments:

Post a Comment